Go to Top

Letselschade door gebrekkige producten

Ondeugdelijke of gebrekkige producten leiden gemakkelijk tot letselschade, zowel fysiek als mentaal. Dient u extra kosten te maken voor de behandeling of kunt u niet werken en mist u daardoor inkomsten? Er kan dan sprake zijn van letselschade, wij kunnen u daar goed mee van dienst zijn.

Ondeugdelijk of gebrekkig product

Bij een ondeugdelijk of gebrekkig product kunt u de producent daarvan aansprakelijk stellen. De aansprakelijkheid hiervoor is geregeld in de Europese Richtlijn 85/374/EEG en is gewijzigd met de Richtlijn 1999/34/EG. Bovendien is de aansprakelijkheid in het Burgerlijk Wetboek gecodificeerd in de artikelen 6:185 tot en met 6:193. Wij zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op dit gebied, waardoor we u uitstekend kunnen adviseren over letselschade door gebrekkige producten. Heeft u daarmee te maken of denkt u dat dit het geval is? Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en ondersteunen bij een eventuele claim tot smartengeld.

Letselschade claimen

Indien een product ondeugdelijk blijkt of een gebrek vertoont en u als het gevolg daarvan letselschade lijdt is het mogelijk daarvoor een claim in te dienen. U kunt de producent aansprakelijk stellen. Het gaat om de producenten van grondstoffen, afgewerkte producten en onderdelen, net als een importeur of iemand die zijn naam, merk of een ander onderscheidingsteken aanbrengt. We helpen u de situatie goed in kaart te brengen, aan de hand van uw letselschade door gebrekkige producten kunnen we vervolgens een claim voorbereiden.

Juridische ondersteuning

We bieden de juridische ondersteuning waar u naar op zoek bent, door de situatie te verhelderen en na te gaan wat er mogelijk is. We beschikken over een uitgebreide ervaring met letselschade door gebrekkige producten, waardoor we u op voorhand kunnen aangeven wat er waarschijnlijk zal volgen en gebeuren. Uiteraard kunnen we u stap-voor-stap voor dienst zijn, we nemen u als het ware aan de hand om smartengeld voor de letselschade door een gebrekkig product te claimen.
Meer weten over letselschade door gebrekkige producten of direct met ons om tafel? Neem contact met ons op, we vertellen u er graag meer over.